Inkoop en aanbesteding


Vanuit de ervaring met de inkoop van grafische producten en mediadiensten, is inkoopadviseur onze rol op deze terreinen. Door betrokkenheid bij (Europese) aanbestedingen kunnen wij vanuit een expertrol meerwaarde leveren. De ene keer is dit aan de zijde van de aanbesteder, de andere keer aan de zijde van de inschrijver. Te vaak hebben wij de situatie meegemaakt, dat de aanbesteding zoveel aandacht vraagt van zowel aanbesteder als inschrijver, dat het bij de implementatie anders loopt dan uitvraag en inschrijving doen vermoeden. Sturing geven in de transitieperiode, aan de implementatie of het bewaken van de uitvoering van de opdracht wordt niet altijd op waarde ingeschat.

Wij zien het als de kunst om de argumenten waarop de winnaar van een aanbesteding is bepaald, maximaal tot uiting te laten komen. Als houvast voor het contractmanagement, leggen we dat vervolgens vast in een ambitieuze en haalbare Service Level Agreement (SLA).

Uw partner op gebied van inkoop en aanbesteding Inkoop en aanbesteding

Bent u op zoek naar de juiste sturing op het gebied van inkoop en aanbesteding? Neem dan contact met ons op!

 

‘Let’s take it to the max together.’